Tonsättare Lennart Westmans musik har numera ofta samröre med den litterära form-estetiken, och är därför snarare personligt narrativ än uteslutande ljud- och klangorienterad, något han ibland kan finna lite slentrianmässigt i den samtida konstmusiken.  De melodiska elementen är därför ofta närvarande i hans verk , och i variationsrik tonalitet med expressiva, romantiska och andliga drag i stark kontrast.  Läs mer


Westman är medlem i:
STIM 
FST


Westman finns representerad på:
IDAGIO (stor streamingtjänst för klassisk musik)
FACEBOOK:  personlig sida
FACEBOOK: Westman Sonic Art
YOUTUBE: kommer mer info

Lennart Westman

Lennart Westman i Eric Ericsonhallen, Stockholm


(Anlita översättningsbyrån Language Team för översättning svenska till engelska)