Hoppa till innehåll

projektbeskrivning

– ett spirituellt utbyte i ord och toner –

”Svetalia, du sköna land” är ett spirituellt utbyte mellan Sverige och Italien där vi i ord och ton önskar kommunicera vårt centrala programtema: andlighet, kärlek, gemenskap, natur, blommor och bin. Vårt konsertprogram speglar förvisso det människan alltid varit i behov av, men kanske ännu mer i en omvärld präglad av splittring, stress, hat och miljöproblem. Vi vill väcka motsatsen, och förresten, vem vill inte det bland sångare och musiker? Dock menar vi att det program vi kommer presentera kanske avviker något i dess fokus på helhet och integration.

Tenor Michael Axelsson kommer att sjunga, till ackompanjemang av italienska pianisten Paola Alessandra Troili från Bologna, på såväl svenska som italienska, och då även tolka musikverken i två versioner.

Vi vill tro att inte bara exekutörerna av musiken ska känna en inbördes interaktion utan att även att publiken ska uppleva tillhörighet och låta sig hänföras av det enkla men spirituella, det meditativa, kärleken mellan människor, till naturen, blommor och bin. Det skulle vara ganska lätt att hävda att detta är ännu ett kulturellt uttryck för en hållbar miljö, ty sådana direkta och starka appeller kommer att finnas med i konsertprogrammet. Men vi vill se en helhet, det universella som en viss Hildegard av Bingen för länge sedan lyfte fram: helheten.  Det är lätt att agera på detaljnivå, men så få av oss söker se de stora penseldragen i tillvaron, där alla element interagerar.

Med utbytesprojektet ”Svetalia, du sköna land”” och den sång och musik vi önskar förmedla inom ramen för detta hoppas vi kunna presentera ett program vars innehåll i gemenskap gör himmel och jord, hav och vind, blommor och pollinatörer närvarande, och att allt detta får andas gemensamt, om än bara under dryga timmen. Men kanske kan upplevelsen och förhoppningsvis beröringen få leva vidare utanför konsertsalen och även bygga länkar mellan våra respektive kulturer. Vi hoppas så. [Lennart Westman]

PS. Ny nationalsång kommer presenteras

Premiär!


SVENSKA VERK I PROJEKTET

ITALIENSKA VERK I PROJEKTET

KONSERTPROGRAM


projektet på italienska